SCHAGER ZEEMANSKOOR "ONDER ZEIL"
OP HET RITME VAN DE ZEE NEMEN WIJ U MEE !!

Iedere maandagavond koorrepetitie 19:30 - 21:30 uur in "de Groene Schakel" Schagen.
Altijd 'live' begeleid door muzikanten op accordeons en gitaren.
Als je bij ons koor wilt aanmonsteren?
Ga dan naar contact!

LID VAN SHANTY NEDERLAND